Kontakt

Názov a sídlo firmy

A.P. safety, s.r.o.
Kamenárska 2694/2
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 47507969, DIČ: 2023911549

Konatelia spoločnosti:

Peter Arnoul – odborný garant
Ing. Jana Božeková
Bc. Alexander Šafran

E-mail

peter.arnoul@gmail.com

safran.alexander@gmail.com

Telefón

+421 914 269 848

+421 948 449 989

+421 949 330 808

Kancelária spoločnosti

 

A. Mickiewicza 6
052 01 Spišská Nová Ves