Profil

 

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré vás plne odbremenia od zákonných povinností v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výberu a používaní ochranných pracovných pomôcok a civilnej ochrany zamestnancov. Rýchlo reagujeme na novú legislatívu a zmeny v podnikateľskom prostredí, preto sme nedávno rozšírili naše služby o poradenstvo a podporu v problematike ochrany osobných údajov a tiež novovzniknutej povinnosti každého podnikateľského subjektu zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu.

Skúsenosti v praxi

Už podľa našich referencií si môžete pozrieť, že máme skúsenosti s rôznymi typmi prevádzok, či predmetov podnikania vo všetkých oblastiach nami poskytovaných služieb. S klientami spolupracujeme dlhodobo a stávame sa pre nich užitočnou pravidelnou podporou pre efektívny výkon ich firiem.

Hodnoty spoločnosti

Každý náš doterajší klient ťaží z hodnôt, na ktorých sme postavili naše podnikanie:

  • profesionálne poradenstvo
  • otvorená komunikácia
  • včasnosť
  • prevzatie plnej kompetencie

Najmä posledná z hodnôt vám prinesie úsporu času a istotu, že vaše podnikanie je v súlade s platnými zákonmi a teda vám nehrozí nečakaný postih zo strany kontrolných úradov. Tak sa môžete pokojne naplno venovať svojmu vlastnému podnikaniu.

Partnerstvo s nami

Naša spoločnosť sa pre svojich klientov stáva plne kompetentným partnerom pre celú oblasť aktivít a je pripravená zabezpečiť celú plejádu nevyhnutných aktivít, ako sú dokumentácie, vypracovanie projektov, školenia, či nácvikycivilnej ochrany. Partnerstvom s nami vymeníte rozsiahle množstvo neprehľadných povinností za profesionálny outsourcing všetkých potrebných aktivít na jednom mieste.

Certifikáty

Naša spoločnosť je považovaná zákazníkmi a dodávateľmi ako spoľahlivý a dôveryhodný partner, preto sa môžeme pochváliť certifikátom “Dôveryhodná firma”.

 

Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti A.P. safety, s.r.o.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti A.P. safety , s.r.o., so sídlom Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO : 47 507 969

Zásady spracovania osobných údajov v A.P.safety, s.r.o. vo formáte .docx