Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je oblasť, ktorej by sa mali venovať všetky firmy, ktoré nejakým spôsobom zhromažďujú osobné údaje zákazníkov. Či už sa jedná o veľké alebo menšie firmy napr. e-shopy, všetky tieto subjekty sa musia riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnaká povinnosť platí aj pre prevádzkovateľov kamerových systémov, či už sa jedná o firmy, štátne organizácie alebo spoločenstvo vlastníkov jednotiek.

Ponúkame

V tejto oblasti firmám ponúkame spracovanie bezpečnostnej dokumentácie a asistenciu pri registrácii v Úrade na ochranu osobných údajov. Zároveň sme pripravený navrhnúť také riešenie, aby všetky spravované osobné údaje boli ochránené pred zneužitím alebo odcudzením tak, ako požaduje zákon o ochrane osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation)

je skratka pre nariadenie EU 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré sa začalo uplatňovať od 25.5.2018 a organizácie sú povinné sa zjednotiť s jeho požiadavkami.

V tejto oblasti ponúkame firmám našu kvalifikovanú pomoc v rámci implementácii povinností, ktoré vychádzajú z daného nariadenia. Jedná sa predovšetkým o tieto činnosti:

  • povieme vám, aký je váš súčasný stav vzhľadom k naplneniu požiadaviek GDPR
  • zadefinujeme zmeny, ktoré je potrebné zaviesť
  • pripravíme potrebnú dokumentáciu
  • odporúčime vám riešenie na splnenie personálnych, procesných a technických požiadaviek
  • spracujeme analýzu rizík a posúdime vplyv operacií na ochranu osobných údajov
  • navrhneme zmeny procesov alebo pripravíme nové
  • zaistíme extérne výkon funkcie