BOZP kompletné služby

Spracujeme kompletnú dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranných pracovných pomôcok a požiarnej ochrany v zmysle platných zákonov a tak, aby ste vy a vaši zamestnanci pracovali v bezpečnom prostredí. Zaškolíme všetkých pracovníkov v súlade s legislatívou a poradíme vámpri návrhu celej koncepcie BOZP, OPP, PZS a BTS

Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spracovanie  dokumentácie BOZP a OPP, odborné školenia a odborná a poradenská činnosť v oblasti BOZP a OPP, kde ide najmä o:

Spracovanie dokumentácie BOZP a OPP

  • analýza a hodnotenie rizík BOZP
  • politika BOZP vo firme
  • pravidlá na zistenie BOZP v zmysle politiky BOZP a legislatívy
  • zoznam osobných ochranných pracovných pomôcok
  • smernice

Školenie BOZP a PO

  • vstupné školenia
  • opakované školenia
  • školenia zamestnancov aj manažérov
  • školenia jednotlivých smerníc

Služby Požiarnej ochrany

Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP)