Pracovná zdravotná služba

V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pre vás zabezpečíme dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov v 1. a 2. kategórii. Vypracujeme zamestnávateľovi zákonom vyžadované dokumenty a poskytneme mu poradenstvo v oblasti zdravotných rizík na jeho pracovisku.